Home

Home

CMMI - Tư Vấn Tài Chính

Những thông tin tài chính được cập nhật trên thị trường sẽ được CMMI tổng hợp lại và chọn lọc đưa lên website. Với những chuyên gia tài chính làm tại trụ sở chính ở Trung Quốc, phân tích và đánh giá thị trường nhằm mang lại những thông tin hữu ích nhất cập nhật trên website Cmmintellingence.com tại Việt Nam.

Home 1

Tư vấn tín dụng.

Với những đối tác và các chuyên gia đầu ngành tín dụng, CMMI luôn mang đến những thông tin hỗ trợ người Việt Nam đang cần vay tín dụng. Những khảo sát và kiểm tra mức độ uy tín, minh bạch của các công ty cho vay sẽ được cập nhật trên website với mục đích cho khách hàng tiệp cận được đúng cơ sở vay phù hợp nhất.

Home 2

Đối tác hợp doanh.

Với những đối tác hợp doanh trong lĩnh vực tài chính CMMI tự tin  sẽ thành công trên thị trường mới như Việt Nam. CMMI với mục tiêu mở rộng trong lĩnh vực truyền thông của Trụ sở chính ở No.7 Xiaopaifang Hutong, Dongcheng, Beijing, China. Kèm theo là phát triển lĩnh vực đầu tư, tài chính và bảo hiểm,…

Home 3

Events, Festivals & Conferences

Chúng tôi tổ chức các liên hoan phim, hội nghị thượng đỉnh chuyên nghiệp, giới thiệu nội dung và hội nghị chuyên gia tại Trung Quốc.

Đồng thời công bố những lĩnh vực mới của mình đang được phát triển tại Việt Nam.

Home 4