Tiền bẩn là gì? Ảnh hưởng của nó như thế nào?

Tiền bẩn là gì? Ảnh hưởng của nó như thế nào?

Tiền bẩn là gì? ảnh hưởng của tiền bẩn như thế nào. Khi tiền tiền bẩn được đêm đi rửa tiền sẽ rất nhiều điều không tốt đến tình hình kinh tế và tỉ giá đồng tiền trong 1 đất nước. Trong bài viết này CMMI sẽ cùng bạn tìm hiểu về 2 vấn đề là Tiền bẩn và Rửa tiền.

TIỀN BẨN LÀ GÌ

Tim hiểu về tiền bẩn

Khái niệm tiền bẩn.

Tiền bẩn trong tiếng Anh là Black Money.

Tiền bẩn là tiền kiếm được thông qua các hoạt động bất hợp pháp theo quy định của quốc gia. Tiền bẩn thường được thu về từ các hoạt động kinh tế ngầm và do đó không bị đánh thuế. Người nhận tiền bẩn phải che giấu chúng, chỉ sử dụng trong kinh tế ngầm hoặc cố gắng tạo cho chúng tính hợp pháp thông qua hoạt động rửa tiền.

Cách tiền bẩn hoạt động

Ở dạng đơn giản nhất, tiền bẩn là tiền mà không trả thuế cho chính phủ. Nguồn tiền bẩn phổ biến nhất có từ giao dịch các hàng hóa bất hợp pháp thông qua thị trường chợ đen hoặc nền kinh tế ngầm, như buôn bán ma túy, vũ khí, khủng bố, mại dâm, bán hàng giả hoặc hàng ăn cắp, hàng lậu,…

Sự ảnh hưởng có tiền bẩn.

Loại hình tội phạm này có ảnh hưởng tiêu cực bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống như kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng…. Trong phạm vi bài viết này chỉ xin đề cập đến ảnh hưởng của rửa tiền đến nền kinh tế vĩ mô:

 • Sự lưu chuyển các luồng tiền trong thế giới ngầm gây ra những đột biến trong cầu tiền tệ và bất ổn định lãi suất và tỷ giá hối đoái.
 • Hoạt động kinh tế ngầm tác động xấu đến hướng đầu tư, chuyển từ các khoản đầu tư cẩn trọng sang đầu tư rủi ro cao làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 • Hoạt động rửa tiền làm giảm tính hiệu quả của các công cụ tiền tệ của chính phủ, 
 • Các giao dịch ngầm làm suy giảm hiệu quả kinh tế của các giao dịch hợp pháp, gây mất lòng tin đối với thị trường.
 • Hệ thống ngân hàng tài chính bị suy yếu, thậm chí có thể bị thao túng bởi các băng nhóm tội phạm.
 • Các con số thống kê bị bóp méo, gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách và giảm hiệu quả điều tiết của chính phủ.

>> Xem ngay: Những tín dụng ngân hàng tốt đáng sử dụng

Hoạt động rửa tiền như thế nào?

Khái niệm rửa tiền.

Rửa tiền trong tiếng Anh là Money Laundering.

Rửa tiền là quá trình khiến cho lượng tiền lớn đến từ hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền có nguồn gốc hợp pháp. Tiền từ hoạt động tội phạm được coi là tiền bẩn, và quá trình rửa tiền khiến chúng trở thành tiền hợp pháp. Rửa tiền được coi là hành động bất hợp pháp.

Quá trình rửa tiền

Rửa tiền là điều cần thiết khi các tổ chức tội phạm muốn sử dụng tiền bất hợp pháp một cách hiệu quả.

Quá trình rửa tiền thường bao gồm ba bước:

 • Đầu tiên sắp xếp đưa tiền vào một đơn vị tài chính hợp pháp.
 • Theo đó, số tiền được thông qua bởi một người có địa vị bao che bằng cách sử dụng những thủ thuật giao dịch và sổ sách hóa.
 • Cuối cùng hợp pháp hóa số tiền và rút ra sử dụng bất kỳ mục đích nào mà cũng không bị tóm.

Quy định pháp luật về tội rửa tiền.

Phạt tù 3-5 năm cho những trường hợp sau.

 • Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;
 • Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
 • Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thật sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
 • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm nêu trên khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Phạt từ 3 – 10 năm cho những trường hợp sau.

 • Thực hiện hoạt động rửa tiền có tổ chức
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
 • Thực hiện hoạt động rửa tiền nhiều lần
 • Có tính chất chuyên nghiệp
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện rửa tiền
 • Rửa tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn
 • Thu lợi bất chính lớn gây hậu quả nghiêm trọng

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *