Mua bảo hiểm y tế 1 người có được không

Mua bảo hiểm y tế 1 người có được không

Mua bảo hiểm y tế cho 1 người có được không, làm thế nào để mua bảo hiểm y tế cho 1 người là những nội dung được đề cập trong bài viết này

Mua bảo hiểm y tế cho 1 người
Mua bảo hiểm y tế cho 1 người

Tìm hiểu về bảo hiểm y tế là gì?

 • Hình thức mua bảo hiểm y tế giúp người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh.
 • Việc bạn mua bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị dù không có đủ tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho cơ quan y tế.

Mua bảo hiểm y tế 1 người được không?

 • Theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, có 5 nhóm đối tượng được tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:
 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn ở các doanh nghiệp…)
 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng (người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp…)
 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng (sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo…)
 • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ các đối tượng thuộc các nhóm trên.

Như vậy, khác với trước đây khi người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện, từng cá nhân trong hộ gia đình có thể mua riêng thì bây giờ tất cả các thành viên trong hộ phải mua. Nếu 1 người trong gia đình không mua thì tất cả các thành viên khác đều không được mua. Lý do là bảo hiểm y tế mang tính cộng đồng, một khi tham gia bạn cần tham gia theo số đông để đảm bảo nguyên tắc bù trừ rủi ro cho quỹ bảo hiểm y tế.

Mua bảo hiểm y tế cho hộ gia đình ở đâu?

Theo Khoản 3 Điều 32 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 về Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội quy định:

UBND xã

Nhận hồ sơ

 •  Hồ sơ của người tham gia theo quy định.
 • Danh sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển đến

Kê khai hồ sơ

 • Kê khai hồ sơ: theo quy định tại Điều 25, Khoản 4 Điều 27
 • Ghi mã số BHXH: Tương tự như Tiết c Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.
 • Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu điện.

Nhận kết quả

 • Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH để trả cho người tham gia.
 • Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) do tổ chức BHXH đóng và người đã hiến bộ phận cơ thể người để xác nhận gửi lại cơ quan BHXH”.

Như vậy, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi gia đình bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú có trách nhiệm nhận hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; cũng là nơi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình và nơi bạn nhận lại thẻ bảo hiểm y tế.

Mức phí mua bảo hiểm y tế tự nguyện:

 • Nếu được hãy mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình với nhiều chính sách hấp dẫn. Theo đó, khi tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia sẽ được giảm dần mức phí đóng từ thành viên thứ 2 trở đi.
 • Cụ thể, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người đầu tiên, từ người thứ năm trở đi sẽ đóng bằng 40% mức đóng của người đầu tiên”.

Theo đó, nếu người thứ nhất đóng theo 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2018 là 1.390.000 đồng/tháng), thì mức phí sẽ là 4,5% * 1.390.000đ * 12 tháng = 750.600 đồng/năm;

 • Người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất tương đương 525.420 đồng/năm;
 • Người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất tương đương với 450.360 đồng;
 • Người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương với 375.300 đồng;
 • Người thứ 5,6,7… đóng với mức 40% của người thứ nhất tương đương với 300.240 đồng.

Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi của bảo hiểm y tế, mà trong xu hướng tăng cao của chi phí y tế và rủi ro từ môi trường sống hiện nay, thì việc tham gia bảo hiểm y tế là hết sức cần thiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *